Povolenky

Aktuální ceny povolenek – odkaz na ČRS

 

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb by měl:

1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště.

2. Podat u příslušné místní organizace ČRS vyplněnou přihlášku za člena ČRS. Přihláška ke stažení zde

3. Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. Zkusit si test je možné v sekci různé nebo také zde

 

Na základě úspěšně absolvovaného testu příslušná MO ČRS vydá:

1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku.

Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.

2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.

Školení dětí probíhá většinou formou kroužku mládeže při MO ČRS.

 

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO ČRS koupit povolenku k lovu ryb na rybářské revíry.

 

Informace Vám rádi poskytnou:

Libor Borový tel. 607 679 951 libor.borovy@rybari-kourim.cz

Libor Chmel tel. 724 125 472 libor.chmel@rybari-kourim.cz

 

TESTY:

Základní znalosti z poznání ryb a vodních organizmů.

Základní znalosti z biologie ryb a vodních organizmů.

Základní znalosti způsobů lovu ryb.

Základní znalosti o rybářském hospodaření v rybářských revírech.

Základní znalosti zákona č. 99/2004 Sb (zákon o rybářství)

Newsletter
Máte-li zájem dostávat mailem aktuální informace našeho svazu, zadejte svou mailovou adresu. Odebírání lze kdykoli zrušit.

Partneři
Důležité
Kontakty
Libor Borový
tel. 607 679 951
libor.borovy@rybari-kourim.cz

Libor Chmel
tel. 724 125 472
libor.chmel@rybari-kourim.cz